Endorfina Platinium SPA&Wellness


REGULAMIN

STREFY SPA&WELLNESS ENDORFINA RADOM

§1. Szczególne postanowienia dotyczące korzystania z pomieszczeń w strefie Wellness
§1.1. Informacje ogólne
1. Korzystanie ze strefy Spa&Wellness jest dozwolone jedynie dla osób powyżej 18 roku życia.
2. Strefa Spa&Wellness jest otwarta od poniedziałku do piątku od 15:00 do 22:00, w soboty i niedziele od 12:00 do 20:00. Godziny otwarcia strefy mogą ulec zmianom.
3. Spa&Wellness jest zamknięte w święta: Bożego Narodzenia, Wigilię, Wszystkich Świętych, Święta Wielkanocne oraz wszystkie inne święta ustawowo wolne od pracy.
Kierownictwo obiektu może podjąć decyzję o otwarciu strefy w niektóre z wyżej wymienionych dni.
4. Użytkownicy (odwiedzający) są zobowiązani do zażycia kąpieli przed wejściem do sauny lub kabin parowych.
5. Z uwagi na śliską nawierzchnię zaleca się poruszać w klapkach zapewniających dobrą przyczepność do podłoża.
6. Strefa Spa&Wellness jest strefą nie-tekstylną. Oznacza to, że osoby wchodzące do tej strefy muszą zdjąć ubrania bądź stroje kąpielowe oraz liczyć się z możliwością, iż ze
strefy tej będą korzystać osoby nagie lub niekompletnie ubrane.
7. Kategorycznie zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie strefy z wyłączeniem okazji gdy alkohol podawany jest przez obsługę.
8. Zabrania się wnoszenia wszelkich urządzeń audio-wizualnych na teren strefy.
9. Z sauny mogą korzystać jedynie osoby zdrowe. Wstępu do sauny zabrania się osobom:
• z intensywnymi chorobami skóry,
• infekcjami septycznymi,
• z ostrą infekcją wirusową (np. grypą),
• z ostrymi stanami zapalnymi organów wewnętrznych,
• ostrą lub niewyleczoną gruźlicą,
• stanem zapalnym serca,
• ostrymi stanami zawałowymi,
• objawami dekompresji,
• chorobami przejawiającymi się nagłymi atakami, np. epilepsją,
• w trzech pierwszych miesiącach po przebytym udarze,
• z zapaleniem żył,
• ciężkimi wegetatywnymi zaburzeniami centralnego układu nerwowego, z poważnymi zaburzeniami układu krążenia,
• zapalnymi i podleczonymi chorobami skóry oraz egzemami,
• Innymi przeciwwskazaniami stwierdzonymi przez lekarza.
10. Kierownik obiektu może ograniczyć całkowicie lub częściowo możliwość korzystania z obiektu w przypadku gdy użytkownik (odwiedzający) nie stosuje się do postanowień regulaminu.
11. Wchodząc do strefy saun użytkownik (odwiedzający) potwierdza, że jego stan zdrowia nie stoi na przeszkodzie do korzystania z tej formy rekreacji.
12. Endorfina Radom Spa&Wellness nie przewiduje żadnych ulg, rabatów, rekompensat za ograniczony dostęp do poszczególnych atrakcji strefy.
13. Za szkody powstałe wskutek niewłaściwego korzystania z obiektu odpowiada użytkownik (odwiedzający).
14. Endorfina Radom Spa&Wellness nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni (rzeczy znalezione Endorfina Radom przechowuje przez okres 7 dni,
następnie przekazuje do utylizacji).
15. Endorfina Radom nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu powstały podczas pobytu w strefie Spa&Wellness.
16. Należy pamiętać, żeby strefę opuścić nie później niż 15 min przed godziną zamknięcia bez względu na to o której godzinie został zakupiony bilet.
17. Użytkownicy (odwiedzający) Endorfina Radom korzystający ze strefy Spa&Wellness akceptują regulamin i są zobowiązani do jego przestrzegania.
§1.2. Zachowanie w saunie
1. Do sauny należy wchodzić boso.
2. Z miejsc siedzących w saunie suchej można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich prześcieradłem lub ręcznikiem. Dotyczy to także podkładki pod stopy i oparcia pod plecy. Z łaźni parowych korzystamy nago, zabrania się wchodzenia do łaźni w ręczniku.
3. Zabrania się wnoszenia do sauny pojemników z tworzyw sztucznych bądź szkła.
4. Zabrania się spożywania posiłków w saunie z wyłączeniem sytuacji kiedy są podawane przez pracowników strefy.
5. Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń mogą zajmować się jedynie wyznaczeni pracownicy strefy. Nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji,
olejków czy innych substancji do kąpieli parowej. Pod żadnym pozorem nie wolno kłaść żadnych przedmiotów (np. ręczników) w pobliżu pieca, ani na nim gdyż grozi to
pożarem.
6. Zabrania się polewania kamieni w saunie suchej własnymi olejkami.
7. Przebywając w odrębnych pomieszczeniach sauny należy pamiętać o różnicy temperatur i bezwzględnie być świadomym swojego stanu zdrowia.
8. Nie wolno dotykać elementów instalacji doprowadzających ciepło i pieców bo grozi to poparzeniem.
9. Wykonywanie masaży z użyciem szczotek, ze względów higienicznych jest zabronione.
10. Zabrania się suszenia odzieży i ręczników w saunach.
11. Należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa podczas trwającego seansu zabrania się wchodzenia do sauny. Jeżeli odwiedzający opuści saunę w trakcie seansu nie
może wrócić na trwający seans.
12. Seanse odbywają się przy minimalnej liczbie 5 osób, które wyrażą chęć uczestnictwa w seansie min 5 min przed godziną jego rozpoczęcia.
§1.3. Zachowanie w pozostałych pomieszczeniach strefy saun.
1. Z leżaków i miejsc siedzących można korzystać po uprzednim przykryciu ich prześcieradłem, ręcznikiem.
2. Zachowanie osób przebywających we wszystkich pomieszczeniach strefy saun nie może zakłócać wypoczynku innym użytkownikom (odwiedzającym). Wszyscy zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju. Natomiast podczas seansów parowych Saunamistrz dostosowuje nastrój do uczestników bądź tematyki seansu.
3. Korzystający z basenu schładzającego znajdującego się na strefie zobowiązani są do uprzedniego opłukania się pod prysznicem.
§1.4. Zabiegi
1. Zakupione bądź otrzymane bony są możliwe do zrealizowania tylko i wyłącznie w terminie ważności bonu. Nie ma możliwości jego przedłużenia bądź wymiany na inne
usługi dostępne w Endorfina Radom. 2. Umówione masaże w ramach bonu upominkowego, które nie zostaną odwołane na 24h przed zapisanym czasem, a Użytkownik
(odwiedzający) nie przyjdzie uważa się za zrealizowane.
3. Należy pamiętać że godzina rezerwacji zabiegu jest godziną faktycznego jego rozpoczęcia, dlatego należy stawić się z min. 10 minutowym wyprzedzeniem celem przygotowania. W przypadku gdy użytkownik (odwiedzający) spóźni się na umówioną godzinę zabiegu bez uprzedniego poinformowania o tym obsługi, czas ten odejmowany
jest od czasu trwania zabiegu.
4. Endorfina Radom Spa&Wellness nie przyjmuje zwrotów/zamiany zakupionych biletów na organizowane imprezy, które zostały niewykorzystane.
&1.5. 1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 października 2023 r.
2. Zarząd Endorfina Group Sp. z o. o. zaakceptował regulamin ,uchwałą z dnia 29 kwietnia 2015.

Endrofina SPA&Wellness